Et CTS anlæg består af intelligente enheder, som sammenkobles i et netværk for styring af bygningstekniske anlæg, såsom ventilations-, varme-, køleanlæg m.v.

De intelligente enheder, såkaldte undercentraler, er programmerbare enheder som får deres informationer fra diverse komponenter, f.eks. en temperaturføler, energi-måler m.v.

Informationer behandles i undercentralen som herefter udfører en handling, f.eks. åbner en ventil for at få mere varme til lokalet, starter ventilationsanlægget, tænder lyset m.m.

Overordnet er ideen med et CTS anlæg at styre og overvåge alle tekniske installationer fra et centralt sted, kaldet “Hovedstationen”.

Hovedstationen, som typisk bliver placeret hos den driftsansvarlige består af en PC med CTS-software for betjening og overvågning af de intelligente enheder og dermed de lokale tekniske anlæg. En yderligere mulighed er, at den driftsansvarlige kan betjene og overvåge anlægget fra sit eget hjem via intranet, Ethernet eller en modemforbindelse.

Selve betjeningen og overvågningen foregår let og med et godt overblik via grafiske oversigtsbilleder af anlæggene, hvor der er mulighed for at justere ønskeværdier, driftstider vha. kalender-programmet og meget mere.

CTS anlæggets muligheder giver derfor en lang række fordele ved energi-optimering og dermed besparelser i forbindelse med driftsomkostninger. Eksempelvis kan vejrdata sendes rundt mellem de intelligente enheder, hvorved disse kan optimere styringen af indeklimaet i de enkelte lokaler i forhold til udeklimaet og dermed opnå en energibesparelse.

Man kan vha. kalender-programmet bestemme hvornår udelyset skal være i drift, hvornår der skal være varme og/eller ventilation i de enkelte lokaler m.m. og på den måde opnå en energibesparelse.

Den energibesparelse der kan opnås vil afhænge meget af anlæggets størrelse og anvendelse men typisk vil muligheden for en god besparelse være tilstede og investeringen derved hurtigt være indtjent, typisk er der tale om en tilbagebetalingstid på ganske få år.

 

Kontakt os for en uforpligtende samtale
– vi kan rådgive om den optimale løsning!

Kontakt Fyns Energiteknik