Nogle af Danmarks bedste energital og halvering af energiforbruget på flere skoler er hvad Svendborg Kommune har fået ud af samarbejdet med Fyns Energiteknik…

Skrevet af Ingeniør/Energikonsulent John Lønberg, Svendborg kommune


Svendborg Kommune har siden 1995 arbejdet sammen med Fyns Energiteknik omkring energibesparelser og energistyring.

Siden samarbejdet blev indledt er der opnået mange gode besparelser ved hjælp af de “rigtige” automatikløsninger, som har omhandlet CTS-anlæg med styringsmuligheder til de tekniske anlæg for varme, ventilation og brugsvand.

 Nogle af Danmarks bedste energital og halvering af energiforbruget til opvarmning på flere skoler

TREND automatik
I 1996 startede installering af CTS-anlæg på alle skoler i Svendborg og dette område er i dag effektivt styret af Fyns Energitekniks TREND automatik og enkelte skoler har nogle af landets bedste energital og automatikløsningerne har flere steder været med til at halvere forbruget på skolerne.

 

 

I 1997 fik Svendborg Rådhus erstattet den eksisterende automatik med CTS-automatik, som siden har sparet Svendborg Kommune for mange 100.000 kr. Besparelsen det første år var 70.000 kr. og tilbagebetalingstiden var 3,5 år.

Keddelløsninger
Siden 2000 har vi i Svendborg Kommune arbejdet med kedelløsninger, som styrer efter det behov der er ude i anlæggene. Kedlerne er styret af CTS-automatik fra Fyns Energiteknik. Disse nye fuldt kondenserende kedelløsninger med kondenseringsgrader på 70-80 % har ligeledes sparet skoler og andre institutioner mange penge. Tilbagebetalingstiderne har typisk været 5 år.

DataOpsamling
Siden 2003 har Svendborg Kommune arbejdet med Energistyring i samarbejde med Fyns Energiteknik i et Automatisk DataOpsamlingsprojekt som i dag giver e-mailalarm ved overforbrug på hovedmålere.

Systemet kan generere rapporter og de tekniske serviceledere har adgang til systemet via internettet.

Engagement
Fyns Energiteknik har været med på vores energi og driftkurser som har været afholdt for Svendborg Kommunes Tekniske Serviceledere siden 1995 og derigennem oparbejdet et fint samarbejde med driftpersonalet ude i institutionerne.

Fyns Energiteknik har serviceaftaler med en stor del af Svendborg Kommunes institutioner og følger derigennem op på det installerede automatik.

Svendborg Kommune har haft et fint samarbejde med Fyns Energiteknik gennem årene og i forbindelse med kommunesammenlægningen håber vi på et fortsat godt og udviklende samarbejde med Fyns Energiteknik som en moderne samarbejdspartner.