systematisk kontrol og vedligehold af varme- og ventilationsanlæg

 

Energiforbruget til varme- og ventilationsanlæg er med de nuværende energipriser en væsentlig driftudgift som bør holdes på et absolut minimum.

En afgørende betingelse for dette er at anlæggene fungerer optimalt, hvilket er betinget af en korrekt og hensigtsmæssig indstilling af eksisterende automatik samt korrekt funktion af alle på anlægget monterede komponenter.

En anden væsentlig forudsætning er at anlæggets reguleringsform er i overensstemmmelse med de nuværende principper for energibesparende drift og regulering.

 

Systematisk vedligeholdelse omfatter bl.a. følgende:

  • Forebyggende vedligeholdelse
  • Planlagte reparationer
  • Kontrol, justering og vurdering
  • Eventuelt energibesparende foranstaltninger i form af udskiftning / ombygninger

 

Fyns Energiteknik A/S kan tilbyde at udføre  vedligeholdelse, både vedrørende ventilations- og automatikkomponenter.

I forb. med eftersynet udarbejdes en rapport, indeholdende relevante oplysninger om arbejdets udførelse og registrerede forhold under besøget samt check- og indstillingslister for hvert enkelt anlæg.

 

Kontakt os for en uforpligtende samtale
– vi kan rådgive om den optimale løsning!

Kontakt Fyns Energiteknik